тухай1

Тохируулсан үйлчилгээ

Захиалгат үйл явц

1. Зах зээлийн хэлтэс:Зураг эсвэл техникийн нөхцлийн дагуу үйлчлүүлэгчдэд үнийн саналыг санал болгож, гэрээ байгуулна

өөрчлөн үйл явц (1)

2. Зураг төслийн хэлтэс:Хэрэглэгчийн ашиглалтын шаардлага, боловсруулах технологийн дагуу зураг төсөл боловсруулж, өөрчлөх

nd

3. Програмчлалын алба:Процессын загварчлал ба програмчлал

өөрчлөн үйл явц (3)

4. Машинистийн төв:Тохиромжтой машин ба зүсэх хэрэгслийг сонгох

ndf

5. Хяналт шалгалтын хэлтэс:Бэлэн болон хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүнийг шалгах

өөрчлөн үйл явц (5)
өөрчлөн үйл явц (6)

6. Гадаргуугийн боловсруулалт:Мэргэшсэн гадаргуу боловсруулах үйлдвэрлэгчтэй хамтран ажиллах

rtu

7. Хүргэлтийн хэлтэс:Бүтээгдэхүүний шинж чанарт тохирсон сав баглаа боодол, хүргэлтийг сонгох

ytj