neiye1

Бусад бүтээгдэхүүн

WR15 тэгш өнцөгт долгион хөтлүүрийн терминал таарч ачаалал 50-75GHz

WR15 тэгш өнцөгт долгион хөтлүүрийн терминал таарч ачаалал 50-75GHz

WR19 тэгш өнцөгт долгион хөтлүүрийн терминал таарч ачаалал 40-60GHz

WR19 тэгш өнцөгт долгион хөтлүүрийн терминал таарч ачаалал 40-60GHz

WR22 тэгш өнцөгт долгион хөтлүүрийн терминал таарч ачаалал 33-50GHz

WR22 тэгш өнцөгт долгион хөтлүүрийн терминал таарч ачаалал 33-50GHz

WR22 долгион хөтлүүр-коаксиаль адаптер 33-50GHz

WR22 долгион хөтлүүр-коаксиаль адаптер 33-50GHz

WR28 долгион хөтлүүр-коаксиаль адаптер18-26.5GHz

WR28 долгион хөтлүүр-коаксиаль адаптер18-26.5GHz